एक झाड

एक झाड असाव,
खिडकीच्या बाहेर बहरणार
एक झाड असाव.

नारंगी शालू नेसून भर उन्हाळ्यात
मिरवणाऱ्या गुलमोहोराकडे
डोळे भरून नाहाळाव.
पावसाळ्यात कडक चहा पिताना
त्याला मिसकीलपणे चिडवाव.

एक झाड असाव,
खिडकीच्या बाहेर,
एक झाड असाव.

हिरव्या-पिवळ्या काठपदराच्या
सडपातळ चेरीचे पानगळतीत
मन जाणून घ्याव.
हिवाळ्यात जन्माजन्मांचे वादे नकोत
र्वतमानात जगण्याचे धैर्य द्याव.

एक झाड असाव,
लेकी-नातींच्या विश्वाच्या पलीकडे,
खिडकीच्या बाहेर बहरणार.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s