Child of Twilight

I stood firmly as a tree,witnessing a miraculous sight.To my left the sky was on fire,Burning deep yellows to orange brights.Consciousness at its peak, analysing this blissful time.To my right the sky was electric,Soothing deep indigo to silver ink blues.My sub conscious gently breaking into a melodic song.I stood firmly as a tree,witnessing a miraculous sight.An immersed whole me,The child […]

Read More →

एक झाड

एक झाड असाव,खिडकीच्या बाहेर बहरणारएक झाड असाव. नारंगी शालू नेसून भर उन्हाळ्यातमिरवणाऱ्या गुलमोहोराकडेडोळे भरून नाहाळाव.पावसाळ्यात कडक चहा पितानात्याला मिसकीलपणे चिडवाव. एक झाड असाव,खिडकीच्या बाहेर,एक झाड असाव. हिरव्या-पिवळ्या काठपदराच्यासडपातळ चेरीचे पानगळतीतमन जाणून घ्याव.हिवाळ्यात जन्माजन्मांचे वादे नकोतर्वतमानात जगण्याचे धैर्य द्याव. एक झाड असाव,लेकी-नातींच्या विश्वाच्या पलीकडे,खिडकीच्या बाहेर बहरणार.

Read More →